VEGAN ETEN VOOR DIEREN

 

“De beschaving van een samenleving valt af te meten
aan de wijze waarop ze omgaat met dieren”

Mahatma Gandhi 1869-1948

VEGAN ETEN IS GOED ETEN

 

Vlees, vis, zuivel, eieren?

Voedsel afkomstig van dieren veroorzaakt dierenleed.

Als jij plantaardig eet wordt voor jouw eten geen dier uitgebuit, opgesloten of mishandeld.

Het dierenleed in de vee-industrie:

VEGAN ETEN VOOR DIEREN

Vlees, vis, zuivel, eieren?

Voedsel afkomstig van dieren veroorzaakt dierenleed.

Als jij plantaardig eet wordt voor jouw eten geen dier uitgebuit, opgesloten of mishandeld.

Het dierenleed in de vee-industrie:

ZIEK

Dieren komen in contact met veel ziektekiemen. Er staan veel dieren in een stal. En de leefomstandigheden zijn onhygiënisch.

UITGEPUT

Dieren zijn moe en uitgeput. Het snelle groeien, vele melk geven, jongen voortbrengen of eieren leggen vergt veel. Er wordt meer geëist dan natuurlijk is.

ANGST

Een angstig leven: angst voor ingrepen, angst voor de boer, angst tijdens transport, angst voor soortgenoten en angst in het slachthuis.

BRAND

Duizenden dieren komen elk jaar om bij stalbranden. De opgesloten dieren hebben geen kans om te ontsnappen. Aan brandpreventie wordt nauwelijks gedaan.

DOORGEFOKT

Dieren worden doorgefokt om aan de hoge eisen van produceren te voldoen. Dit veroorzaakt een onnatuurlijk leven, lichamelijk lijden en vroegtijdig sterven.

ONGELUK

Ongelukken in een ongelukkig leven. Kantelende vrachtwagen, gemiste verdovingen, doorgezakte stalvloeren, kapot apparatuur en ingestorte daken.

HITTE/KOU

Er worden niet of nauwelijks maatregelen getroffen om dieren tegen hitte of kou te beschermen. Oververhitting of onderkoeling heeft soms de dood tot gevolg.

PIJN

Pijn is onlosmakelijk verbonden aan de vee-industrie. De dieren krijgen te maken met ingrepen, ziekte, wonden, behandelingen en soms mishandelingen.

OPGESLOTEN

De dieren zitten opgesloten en zijn van vrijheid beroofd. Normaal natuurlijk gedrag is niet mogelijk. Vluchten bij gevaar is ook niet mogelijk.

GEVECHTEN

De dieren staan dicht op elkaar. Dit kan leiden tot ruzie om ruimte. Het bij elkaar plaatsen van dieren, veroorzaakt gevechten om de pikorde te bepalen.

DOOD

Alle dieren in veehouderij worden gedood, geslacht, of sterven vroegtijdig. Er is geen respect voor het leven. Geboren om gedood te worden.

WEZEN

Jonge dieren groeien op zonder ouders. Kuikens worden uitgebroed in broedmachine. Kalfjes worden na de geboorte direct bij de moeder weggehaald.

WAARDELOOS

Er wordt uitsluitend gekeken naar de economische waarde van dieren. De “waardeloze” dieren worden gedood. Het leven zelf heeft geen waarde.

STRONT

Vele dieren leven elke dag in de stront. Dit veroorzaakt gezondheidsproblemen. Het eenzijdige voedsel veroorzaakt diarree.

VERMINKING

In de intensieve veehouderij worden dieren met opzet verminkt. Door middel van pijnlijke lichamelijk ingrepen worden dieren aangepast aan de ruimtes.

ANTIBIOTICA

Dieren krijgen preventief antibiotica. Door dit grootschalig gebruik van antibiotica worden bacteriën resistent tegen antibiotica. Een gevaar voor de gezondheid.

GEEN RUIMTE

De ruimte voor de dieren is ernstig beperkt. De meeste dieren hebben iets meer leefruimte dan hun lichaam lang is. Normaal bewegen is niet mogelijk.

STALLEN

Een stal is een onnatuurlijke leefomgeving. De hokken zijn overvol, klein, smerig, worden slecht geventileerd en natuurlijk daglicht ontbreekt.

VERVELING

De dieren in de vee-industrie hebben weinig te doen. Ze hoeven het eten niet bij elkaar te zoeken. Er is geen ruimte om wat rond te scharrelen en er valt niets te beleven.

LEEFTIJD

De natuurlijke levensverwachting van een dier wordt in de vee-industrie niet gehaald. Vleeskippen en vleesvarkens worden niet eens volwassen.

DONKER/LICHT

Een normaal dag en ritme ontbreekt. Stallen zijn slecht verlicht of donker. Of stallen zijn bijna 24 uur per dag verlicht om de dieren meer te laten eten.

GEEN FAMILIE

Familiebanden en vriendschapsbanden worden niet gerespecteerd. De samenstelling van groepen is onnatuurlijk en de groepen zijn te groot.

MISHANDELING

De dieren in de veehouderij worden wreed behandeld. Vaak is er ook sprake van mishandeling; met stokslagen, stroomstoten en onverdoofde ingrepen.

SEKSLOOS

De dieren gaan seksloos door het leven. Bevruchting vind plaats door kunstmatige inseminatie. Van enkele mannetjes wordt sperma afgenomen.

GESLACHT

In Nederland worden jaarlijks ruim 600 miljoen dieren geslacht. Geen dag in het leven van de dieren in de vee-industrie is dierwaardig geweest.

HONGER/DORST

Vele dieren lijden honger en dorst, bijvoorbeeld tijdens transporten. De Mama en Papa dieren hebben altijd honger en dorst om dood eten te voorkomen.

NIET BUITEN

De meeste dieren brengen hun hele leven door in een stal. De enige keer dat zij buiten komen is als ze worden ingeladen voor transport naar het slachthuis.

Wil jij gezond, planetproof en diervriendelijk eten?
en ook nog lekker en easy?

Download het gratis e-book

ONTDEK HOE GOED VEGAN ETEN IS