VEGAN ETEN IS HET NIEUWE CHIC

dierenleed in de vee-industrie: ANTIBIOTICA

Antibiotica is een goedkope manier om dieren in slechte omstandigheden ‘gezond’ te houden.

Bacteriën kunnen resistent worden tegen antibiotica

 

Dieren leven in onhygiënische stallen met een slechte luchtkwaliteit en een hoge infectiedruk.

Een hoge infectiedruk betekent dat er veel bacteriën, virussen, schimmels en parasieten in de omgeving zitten. Dit komt doordat er veel dieren dicht bij elkaar leven, waardoor een dier snel in contact komt met ziektekiemen van zijn soortgenoten.

Dieren komen in aanraking met ziektekiemen van soortgenoten door direct contact. En door indirect contact, bijvoorbeeld door mest en drinkwater.

Antibiotica wordt op grote schaal gebruikt om de dieren levend te houden.

Antibiotica zijn medicijnen die werken tegen een ontsteking door bacteriën.

Antibiotica doodt de bacteriën of remt de groei van de bacteriën.

In sommige landen wordt antibiotica ook gebruikt als groeimiddel, dit is in de EU sinds 2006 verboden.

Het antibioticagebruik per dier is in Nederland is het hoogst in heel Europa. In Nederland wordt meer dan 500 ton antibiotica per jaar gebruikt. In Denemarken wordt op een vergelijkbare hoeveelheid dieren nog geen kwart verbruikt (cijfers: Varkens in Nood).

Door regelmatig of langdurig gebruik van antibiotica kunnen bacteriën resistent worden. De bacterie is dan ongevoelig geworden voor antibiotica.

Bacteriën die resistent zijn voor antibiotica kunnen de antibiotica uit de cel te pompen, antibiotica afbreken of antibiotica inactief maken.

Sommige bacteriën hebben zich zo aangepast dat antibiotica niet in de cel kan komen.

De ESBL-bacterie is een bacterie die ervoor zorgt dat antibiotica niet werkt.

ESBL is in staat antibiotica af te breken.

Eigenlijk is ESBL een enzym, dat door sommige darmbacteriën wordt gemaakt, In de volksmond wordt gesproken over de ESBL-bacterie.

ESBL is ontstaan in de vee-industrie.

Vooral voor jonge kinderen, oudere mensen, zwangere vrouwen en mensen met een lage weerstand is de ESBL-bacterie gevaarlijk.

De ESBL-bacterië kan de behandelingen van infecties erg moeilijk maken.

Antibiotica werkt niet op de resistente bacteriën, dus deze blijven leven.

Gevoelige bacteriën worden wel gedood door de antibiotica. Daardoor komt er voor de resistente bacterie nog meer ruimte om te vermenigvuldigen.

Uit een test van de Consumentengids blijkt dat bijna al het kippenvlees dat in Nederland verkocht wordt besmet is met de ESBL-bacterie. In de reguliere kippenhouderijen is 99,3% besmet, en in de biologische sector is 97% van de kippen besmet met de ESBL-bacterie. Van runderbiefstuk is 13% besmet met de ESBL bacterie en van het kalfsvlees is 40% besmet.

De MRSA-bacterie is ook resistent tegen antibiotica.

MRSA wordt ook wel ziekenhuisbacterie genoemd, deze bacterie werd pas gevaarlijk door de vee-industrie.

HA-MRSA openbaart zich vooral bij oudere en verzwakte mensen.

CA-MRSA veroorzaakt vooral klachten, zoals steenpuisten en longontsteking, bij jonge gezonde mensen.

Uit een onderzoek van het Centrum van Infectiebestrijding en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat 40% van de varkens is besmet met MRSA. Op 8% van de vleeskuikens werd de MRSA-bacterie aangetroffen. Ook op kalverenbedrijven zijn de meeste stallen besmet met MSRA (onderzoek Statens Serum Institut).

In Noorwegen, Zweden en Engeland komt MRSA bijna niet voor. Daar gelden strenge regels om het verspreiden van MRSA te voorkomen.

De bacteriën ESBL en MRSA zijn dus overdraagbaar op mensen.

Gezonde mensen met een goede weerstand kunnen ook besmet zijn met antibioticaresistente bacteriën. Zonder dat deze menen dit weten en daar last van hebben. Pas als deze mensen ziek worden en antibiotica nodig hebben, blijkt dat deze mensen besmet zijn en antibiotica niet werkt.

Volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) vallen er in de EU jaarlijks 25.000 doden door antibioticaresistentie.

Dit getal kan volgens de WHO verder oplopen, als de resistentie tegen antibiotica onder de bevolking toeneemt.

In het ergste geval zijn bacteriële infecties in de toekomst niet meer te behandelen met antibiotica.

Dat zou betekenen dat wat nu een gemakkelijk te behandelen infectie is, zoals blaasontsteking of diarree, net als vroeger tot ernstige ziektes of en de dood kan leiden.

Dieren die resistente bacteriën bij zich dragen, besmetten door middel van mest ook grond en oppervlaktewater. Resistente bacteriën komen daardoor ook op plantaardig voedsel terecht.

Op de kwaliteit van vlees en op de gezondheid van dieren hebben de bacteriën geen invloed.

Besmette dieren worden geslacht, het vlees ligt gewoon in de schappen bij de supermarkt.

Bronnen en cijfers: Varkens in Nood, Consumentengids, Wereldgezondheidsorganisatie, https://nl.wikipedia.org/wiki/Resistentie_tegen_antibiotica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meticilline-resistente_Staphylococcus_aureus

VEGAN ETEN VOOR DIEREN

Het produceren van voedsel afkomstig van dieren veroorzaakt dierenleed.
Meer over dierenleed in de vee-industrie:

 

VERMINKING

Aangepast aan de ruimte.

GEEN RUIMTE

Geen plek om je kont te keren.