VEGAN ETEN IS HET NIEUWE CHIC

dierenleed in de vee-industrie: GEEN RUIMTE

Geen ruimte om te rennen. Geen ruimte om te scharrelen en soms geen ruimte om je kont te keren.

Dieren hebben zeer weinig ruimte

 

Zelfs de meest eenvoudige lichaamsbewegingen worden beperkt. Een fokzeug staat vastgeklemd tussen stangen. Zij kan staan en liggen. Vastgeklemd tussen stangen moet zij slapen, rusten, eten, zich ontlasten, bevallen en haar biggen melk geven.

Rondscharrelen kunnen dieren in de veehouderij meestal niet, rondrennen zeker niet. Ook voor natuurlijk gedrag is geen ruimte. Een varken kan geen modderbad nemen en niet wroeten. Een konijn kan niet graven en niet huppelen en vaak niet eens rechtop staan. Een eend kan niet zwemmen. Kippen kunnen geen stofbad nemen en soms niet eens de vleugels uitslaan.

Vaak kunnen dieren niet bewegen zonder elkaar aan te raken. Deze opgedrongen contacten, leiden tot frustratie en agressie. Met als gevolg dat de dieren elkaar verwonden. Varkens gaan aan elkaars staart en oren bijten en kippen gaan elkaar pikken.

Hoeveel ruimte hebben dieren?

Varkens

Een vleesvarken leeft in een groep van 10 tot 30 varkens. Voor een vleesvarken van 100 kilo is 0,8 m2 ruimte beschikbaar. Voor biggen die ook in groepen worden gehouden, is per big 0,3 m2 ruimte beschikbaar. Een drachtige zeug leeft ook in een groep, voor een drachtige zeug is 2,25 m2 ruimte beschikbaar. Moedervarken staat letterlijk vastgeklemd tussen stalen stangen. Vleesvarkens komen niet buiten.

In Nederland zitten op dit moment ruim 12 miljoen varkens opgesloten in stallen. Ruim 16 miljoen varkens worden per jaar in Nederland geslacht.

 

Legkippen

De ruimte die een legkip in Nederland tot zijn beschikking heeft verschilt. In koloniekooien hebben de kippen de minste ruimte. Dertien kippen op een vierkante meter. Van de legkippen in Nederland wordt 18% in koloniekooien gehouden.

De meeste legkippen in Nederland (63%) zitten in ‘scharrelstallen’. In scharrelstallen worden er 9 kippen op een vierkante meter gehouden. Scharrelkippen en koloniekooi-kippen komen nooit buiten. Bij de vrije uitloop kippen (14%), is de binnenruimte per kip ongeveer gelijk aan scharrelstallen. Vrije uitloop kippen hebben ook buitenruimte tot hun beschikking. Bij biologische legkippen is de binnenruimte 6 kippen per vierkante meter. Biologische legkippen hebben ook buitenruimte tot hun beschikking. Van de legkippen in Nederland wordt 5% biologische gehouden.

 

Vleeskippen

De gangbare vleeskuikens worden gehouden in grote aantallen in grote stallen, ruim 18 kippen per vierkante meter en geen buitenruimte. In de Europese Unie is het verplicht dat vleeskippen op strooisel worden gehouden. Kooihuisvesting komt bij vleeskippen binnen de EU, bijna niet voor. In andere landen zoals Turkije, Rusland en China komt het houden van vleeskippen in kooien veelvuldig voor. Het aantal kooikippen in deze landen groeit nog steeds. Veel EU-landen importeren vlees van kippen die opgefokt zijn in kooien.

 

Kalkoenen

Drie kalkoenhanen worden gehouden op een ruimte van een vierkante meter. Bij kalkoen hennen worden vijf hennen per vierkante meter gehouden. Er is geen buitenruimte voor kalkoenen. In Nederland leven 657.00 kalkoenen. Jaarlijks sterven 100.000 kalkoenen vroegtijdig door ziekte en stress.

 

Kalveren

Kalveren staan de eerste weken van hun leven alleen in een hok. De zuigbehoefte van kalveren is te sterk om ze in groepen te kunnen plaatsen. Ze gaan anders elkaars urine opdrinken. Na een paar weken worden kalveren in een groep van 4 tot 8 kalveren geplaats in een kleine box. Het kalf heeft 1,8 vierkante meter voor zichzelf. Er leven meer dan 950.00 vleeskalveren in Nederland. Er is geen buitenruimte voor een kalf.

 

Eenden

Eenden leven in Nederland in grote stallen in grote aantallen, ongeveer 7 per vierkante meter. In Nederland leven 930.000 eenden in schuren. In Frankrijk leven ongeveer 13 eenden op een vierkante meter. Een groot gedeelte van de eend die in Nederland wordt gegeten komt uit Frankrijk. Er is geen buitenruimte voor eenden aanwezig.

 

Konijnen

In Nederland zijn de minimale normen voor het huisvesten van konijnen vastgelegd in de “Verordening welzijnsnormen konijnen” ruim 14 konijnen per m2. Veertien konijnen op een vierkante meter, in een draadgazen kooi, ze kunnen niet graven, niet huppelen en soms niet eens rechtop staan. De tere voetzolen van de konijnen raken ontstoken van de draadgazen kooi. Het percentage konijnen dat de slacht niet haalt en vroegtijdig sterft is hoog, 1 op de 6 konijnen sterft in de kooi.

 

Kweekvissen

In Nederland worden 5 tot 17 miljoen vissen per jaar gekweekt. Zoals: paling, snoekbaars en meerval. Kweekvissen leven met duizenden soortgenoten in kooien of betonnen bakken. In de overvolle bakken kunnen vissen geen natuurlijk gedrag vertonen. Ook vissen die in de natuur solitair leven, moeten in de bakken samen met andere vissen leven. De slechte leefomstandigheden zorgen voor stress, ziekte en agressie onderling. Er wordt veel antibiotica gebruikt om de vissen levend te houden. Toch sterft 10 tot 50% vroegtijdig.

 

Bronnen: Wakker Dier, Dierenbescherming, Compassion in World Farming.

VEGAN ETEN VOOR DIEREN

Het produceren van vlees, vis, eieren en melk veroorzaakt dierenleed.
Meer over dierenleed in de vee-industrie:

 

ANTIBIOTICA

Antibiotica om ziek van te worden.

STALLEN

Op stal staan.