VEGAN ETEN IS HET NIEUWE CHIC

dierenleed in de vee-industrie: HITTE/KOU

Doorgefokte dieren en dieren die vlees, melk of eieren produceren zijn gevoelig voor warmte.

Gevoelig voor warmte

 

Dieren in de vee-industrie zijn erg gevoelig voor warmte.

Doorgefokte dieren hebben sneller last van hoge temperaturen dan natuurlijke dieren. Bovendien produceren dieren die snel groeien of veel melk geven zelf veel warmte.

Een vleesvarken is bijna vier keer zo zwaar als een wild zwijn. De longen en het hart zijn relatief klein en de snuit is korter dan bij een natuurlijk varken. Een varken raakt warmte kwijt door zijn snuit. Door de kleine snuit kan een varken zijn warmte niet goed kwijt.

Boven de 18 graden is het voor een varken warm. Als een varken het warm heeft, gaat het snel ademhalen. Normaal ademt een varken 14 keer per minuut. Als een varken het warm heeft kan dit oplopen tot 100 ademhalingen per minuut. Varkens kunnen daardoor een hartstilstand krijgen. Een hartstilstand door hittestress is een van de belangrijkste doodsoorzaken bij fokzeugen.

Varkens kunnen niet zweten. In de natuur koelt een varken af door een modderbad te nemen. In de varkenshouderijen kan dat niet. Als het warm is gaan varkens soms van ellende in de stront en urine rollen in de stallen. Dit is zeer onnatuurlijk gedrag.

In sommige landen is het verplicht om varkens gelegenheid te geven om af te koelen. Bijvoorbeeld met een douche. In Nederland is dit niet verplicht.

Koeien houden van een temperatuur tussen de -5 °C en 18 °C. Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de wind, krijgt een koe bij 20 graden last van de warmte.

Koeien die het warm hebben gaan hijgen, zweten en bewegen minder. Bij hittestress verminderd de eetlust, geven koeien minder melk en hebben meer kans op pensverzuring. Ook neemt de kans op problemen met de klauwen toe.

Een koe heeft 4 magen. De eerste maag is de pens. Als er te veel zuur in de pens zit, raakt de vertering van voedsel verstoord. Dit wordt ‘pensverzuring’ genoemd.

Pensverzuring veroorzaakt allerlei gezondheidsproblemen bij koeien, zoals dunne mest, verminderde vruchtbaarheid en slechte conditie.

Ook kalfjes hebben last van warmte. In de iglo’s waarin de kalfjes de eerste tijd van hun leven verblijven kan de temperatuur erg oplopen.

Bij kalfjes heeft hittestress grote gevolgen. Kalveren met hittestress eten minder en groeien minder goed. Kalveren die last krijgen van hittestress geven later, in de eerste melkperiode, minder melk.

Kippen hebben geen zweetklieren. Kippen koelen af door te hijgen en hun vleugels van hun lijf te houden. Zware doorgefokte kippen zijn erg gevoelig voor warmte. Kippen opgepropt in kleine kooien, bijvoorbeeld tijdens een transport, hebben geen ruimte om de vleugels van hun lijf te houden.

In de stallen van varkens, kippen en koeien kan de temperatuur op warme dagen erg oplopen. Als het buiten 30 graden is, kan het in een stal wel 40 graden zijn. De ventilatie in de stallen is vaak slecht.

In de weilanden waar koeien, schapen en geiten staan, zijn meestal geen schaduwplekken aanwezig. De dieren moeten daardoor in de zon staan.

Duizenden dieren sterven elk jaar door hittestress.

Dieren worden niet beschermd tegen hitte of kou.

Geen maatregelen tegen hitte en kou

 

Dieren die op transport moeten in de warmte, hebben het verschrikkelijk zwaar.

De vrachtwagens worden niet of niet voldoende gekoeld.

De dieren zitten dicht op elkaar, waardoor de warmte blijft hangen en verder oploopt.

Drinkwater is niet voldoende aanwezig of de dieren kunnen niet bij het water komen. Soms is er helemaal geen drinkwater aanwezig.

Vaak gaan de dieren zonder water op transport. Op ritten van minder dan 12 uur krijgen, kippen, kalkoenen en eenden geen drinkwater.

Bij een hittegolf wordt geen uitzondering gemaakt op deze regel. Deze dieren moeten in de hitte zonder water op transport.

Pas als het meer dan 35 graden is, gaat er een verbod in op het vervoeren van varkens en koeien in Nederland.

Niet alleen het transport bij hitte is zwaar voor dieren. Ook het transport bij kou is een lijdensweg voor dieren. Dit kan lijden tot onderkoeling.

Door wind en regen kan de gevoelstemperatuur lager zijn dan de daadwerkelijke temperatuur.

Kalfjes mogen op transport als ze 14 dagen oud zijn. Het zijn dan nog zuigelingen met een niet volledig ontwikkeld immuunsysteem. In de natuur drinkt een kalf 8 tot 11 maanden bij de moeder.

Kalfjes jonger dan zes weken kunnen nog niet hun lichaamstemperatuur reguleren. Daardoor zijn kalveren erg gevoelig voor hitte en kou.

Tijdens het transport is geen warme melk voor de zuigelingen aanwezig. Alleen water.

Niet alle kalveren kunnen in de volle vrachtwagens bij het water en sommige kalveren snappen niet hoe de spenen werken. De transporten kunnen wel 48 uur duren. De meeste kalveren komen aan met uitdrogingsverschijnselen. Veel kalfjes overleven de rit niet.

 

Bronnen: Groen Kennis Net, Beltagri, Vakbladelite, Wakker Dier, Varkens in Nood, Compassion in World Farming, Dier en Recht.

VEGAN ETEN VOOR DIEREN

Het produceren van vlees, vis, eieren en melk veroorzaakt dierenleed.
Meer over dierenleed in de vee-industrie:

 

ONGELUK

Ongeluk en ongelukkig leven.

PIJN

Pijn, dat hoort erbij.