VEGAN ETEN IS HET NIEUWE CHIC

dierenleed in de vee-industrie: LEEFTIJD

De meeste dieren worden niet volwassen.

Alle dieren in de veehouderij worden op jonge leeftijd geslacht

 

Dieren die voor vlees worden gefokt, worden nooit volwassen.

Een dier is biologisch volwassen als een dier volgroeid en geslachtsrijp is.

Melkkoeien, legkippen en fokzeugen, worden ouder dan vleesdieren.

De leeftijd waarop een legkip, soepkip wordt en een melkkoe, rundergehakt is nog steeds ver beneden de natuurlijke levensverwachting van het dier.

Hoe oud worden dieren?

Vleeskippen

Een vleeskip wordt geslacht als de kip 6 weken oud is en 2,3 kilo weegt. Een scharrelvleeskip wordt geslacht als hij ongeveer 8 weken oud is. Een biologische vleeskip wordt geslacht als hij 11,5 weken oud is. In de natuur kan een kip, afhankelijk van het ras, ongeveer 10 jaar oud worden. Sommige rassen kunnen wel 20 jaar oud worden.

 

Legkippen

Een legkip wordt ongeveer 17 maanden oud, zij heeft dan 300 eieren gelegd. Leghanen bestaan niet, alle haantjes geboren in de ei-industrie worden direct na de geboorte vergast of levend vermalen. In Nederland worden 40 miljoen haantjes per jaar gedood. In de natuur kan een kip wel 10 jaar oud worden en een haan uiteraard ook. Een legkip wordt na ongeveer 17 maanden soepkip.

 

Konijnen

Een vleeskonijn wordt geslacht als hij 10 tot 12 weken oud is en weegt dan ongeveer 2,6 kilo. De sterfte van konijnen op een konijnenfokkerij is hoog, bijna 20% haalt de slachtleeftijd niet. De natuurlijke levensverwachting van een konijn is ongeveer 10 jaar. Moederkonijn wordt in de vleesindustrie 1 tot 1,5 jaar oud. Ze brengt haar hele leven door in een draadgazen kooi. Ze heeft 7 keer een nestje gehad, met ongeveer 10 jongen per nest, voordat ze geslacht wordt. De konijntjes blijven 4 tot 5 weken bij de moeder drinken. Vervolgens worden de dieren in een andere draadgazen kooi, opgefokt. In Nederland zijn geen konijnenslachterijen. De jonge konijnen gaan allemaal op transport naar het buitenland om geslacht te worden.

 

Varkens

Een vleesvarken wordt geslacht als hij ongeveer 6 maanden oud is, hij weegt dan ongeveer 110 kilo. In de natuur kan een varken 15 jaar oud worden. In de varkensfokkerij wordt moeder varken amper vier jaar oud. Een zeug in de varkenshouderij is gemiddeld zes keer zwanger geweest. Ze heeft gemiddeld 26 biggetjes per jaar gespeend. Van de levend geboren biggetjes is 12,2% vroegtijdig gestorven.

 

Melkkoe

Een melkkoe wordt geslacht als ze vier of vijf jaar oud is. Een melkkoe produceert gemiddeld 9.000 liter melk per jaar. Het vele melk geven kost enorm veel energie. De natuurlijke levensverwachting van een koe is maximaal 25 jaar.

 

Kalfjes

De kalfjes die geboren worden in de melkveebedrijven, zijn bijproducten. Een koe moet om melk te kunnen geven een kalf krijgen. Van de kalfjes sterft 7,6% bij de geboorte of binnen 24 uur na de geboorte. De kalveren die worden opgefokt voor witvlees worden geslacht als ze zes maanden oud zijn. De rosékalveren worden geslacht als ze ongeveer acht maanden oud zijn.

 

Vleeskoe

Vleesrunderen worden geslacht als ze twee jaar oud zijn, ze wegen dan 600 tot 800 kilo. Moeder vleeskoe, krijgt vier keer in haar leven een kalfje, voordat zij wordt afgemest en geslacht. Deze kalfjes zijn in de meeste gevallen door middel van een keizersnede geboren. Een natuurlijke bevalling is in meer dan 90% van de gevallen niet mogelijk. Het bekken van de moederkoe is te smal bij deze doorgefokte rassen.

 

Eenden

Eenden worden geslacht als ze 7 weken oud zijn, ze wegen dan 3 kilo. Een wilde eend wordt gemiddeld 15 jaar oud.

 

Kalkoenen

Kalkoenhennen worden geslacht als ze zestien weken oud zijn, zij wegen dan tien kilo. Kalkoenhanen worden geslacht als ze twintig weken oud zijn, zij wegen dan 20 kilo. Veel kalkoenen halen de slachtleeftijd niet, bij hanen sterft meer dan 8 procent vroegtijdig. De natuurlijke levensverwachting van een kalkoen is 10 jaar.

 

Geiten

Melkgeiten geven per jaar 1.000 liter melk, als de melkproductie van een melkgeit afneemt wordt ze geslacht. Geiten worden meestal onverdoofd ritueel geslacht. Geitenbokjes zijn het bijproduct van de geitenmelkerijen. Veel geitenbokjes sterven vroegtijdig, de uitval bij geitjes is hoog 24,3%, onder anderen doordat ze te vroeg bij de moeder worden weggehaald. Geitenbokjes worden in de meeste gevallen onverdoofd ritueel geslacht als ze zes weken oud zijn. De bokjes wegen dan tien kilo. De natuurlijke levensverwachting van een geit ligt tussen de 12 en 16 jaar. Door de coronamaatregelen is de vraag naar geitenvlees nog verder afgenomen, waardoor vele pasgeboren geitenlammetjes nu worden doorgedraaid. Deze lammetjes worden niet meer opgefokt, maar vernietigd of ‘hondenvoer’. 

 

Bronnen: Wakker Dier, Animals Today, Dierenbescherming, Animal Rights, Varkens in Nood, Compassion in World Farming, Levende Have.

VEGAN ETEN VOOR DIEREN

Het produceren van vlees, vis, eieren en melk veroorzaakt dierenleed.
Meer over dierenleed in de vee-industrie:

 

VERVELING

Om je suf te vervelen.

DONKER/LICHT

Een duister leven.