VEGAN ETEN IS HET NIEUWE CHIC

“Geloof is de vogel die het licht voelt wanneer de dageraad nog duister is.”

Rabindranath Tagore 1861-1941

VEGAN ETEN VOOR JE GELOOF

Niet alleen in gebed, meditatie of met religieuze handelingen en rituelen, kun je uiting geven aan je geloofsovertuigingen.

Ook in je dagelijkse handelingen, zoals eten en drinken, kun je eerbied tonen voor God, Allah het Universum of je hogere zelf.

CHRISTENDOM

Genesis 1:29 “En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.”

JODENDOM

Deuteronomium 14:21, Exodus 23:19 “U mag een geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder.”

BOEDDHISME

“Denk aan alle gevoelende wezens als aan uw kinderen, reinigt uw harten en houdt op met doden. Wees vol liefde en vriendelijkheid jegens ieder levend wezen.” Gautama Boeddha

ISLAM

“Ziet gij niet, dat alles in de hemelen en op aarde, ook de vogels met hun uitgespreide vleugels Allah verheerlijken? Eenieder kent zijn eigen bidden en lofzang. En Allah weet goed wat zij doen.” 24:41

SPIRITUALITEIT

Ontstaan vanuit dezelfde bron zijn wij één met andere mensen, dieren, de planeet en het universum. In het hiervan volledig bewust zijn ontstaat totale harmonie, vrede en gelijkwaardigheid.