VEGAN ETEN VOOR GELOOF

 

“Geloof is de vogel die het licht voelt
wanneer de dageraad nog duister is.”

Rabindranath Tagore 1861-1941

VEGAN ETEN IS GOED ETEN

 

Vegan eten is een manier om invulling te geven aan je geloof.

Niet alleen in gebed of meditatie, maar ook in je dagelijkse handelingen, zoals eten en drinken, kun je respect tonen voor jouw God, zijn scheppingen en je geloof.

Vegan eten en geloof:

VEGAN ETEN VOOR JE GELOOF

Vegan eten is een manier om invulling te geven aan je geloof.

Niet alleen in gebed of meditatie, maar ook in je dagelijkse handelingen, zoals eten en drinken, kun je respect tonen voor jouw God, zijn scheppingen en je geloof.

Vegan eten en geloof:

CHRISTENDOM

Genesis 1:29 En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.

JODENDOM

Deuteronomium 14:21, Exodus 23:19 “U mag een geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder.”

BOEDDHISME

“Denk aan alle gevoelende wezens als aan uw kinderen, reinigt uw harten en houdt op met doden. Wees vol liefde en vriendelijkheid jegens ieder levend wezen.” Gautama Boeddha

ISLAM

“Ziet gij niet, dat alles in de hemelen en op aarde, ook de vogels met hun uitgespreide vleugels Allah verheerlijken? Eenieder kent zijn eigen bidden en lofzang. En Allah weet goed wat zij doen.” 24:41

SPIRITUALITEIT

Ontstaan vanuit dezelfde bron zijn wij één met andere mensen, dieren, de planeet en het universum. In het hiervan volledig bewust zijn ontstaat totale harmonie, vrede en gelijkwaardigheid.

Wil jij gezond, planetproof en diervriendelijk eten?
en ook nog lekker en easy?

Download het gratis e-book

ONTDEK HOE GOED VEGAN ETEN IS