VEGAN ETEN IS HET NIEUWE CHIC

Vegan eten voor je geloof

ISLAM

 

Onder de aanhangers van de Islam groeit het aantal veganisten.

De Islam, is net als het Jodendom en het Christendom, een monotheïstische godsdienst, er wordt in 1 God gelooft.

Aanhangers van de Islam worden Moslims genoemd. De Koran is het heilige boek voor Moslims: het woord van Allah.

Moslims spreken van Allah, als ze het over God hebben.

De Islam berust op vijf zuilen, geloofsbelijdenis, rituele gebeden, het geven van aalmoezen, vasten tijdens ramadan en een bedevaart naar Mekka.

Moslims kennen net als Joden strenge voedselvoorschriften: spijswetten.

Het Christendom kent geen strenge voedselvoorschriften.

De voedingsregels van Moslims staan in de Koran, en verder uitgewerkt in de Sunnah.

In de Sunnah staan uitspraken en gedrag beschreven van de profeet Mohammed. Mohammed is de grondlegger van de Islam.

Mohammed werd geboren in Mekka, in 570.

Mohammed is een profeet hij kreeg jarenlang openbaringen van Allah.

Hij stierf in het jaar 632.

Mohammed wordt beschouwd als een perfect mens in de ogen van God.

Aan Mohammed worden geen goddelijke eigenschappen toegeschreven zoals Christenen dat wel met Jezus doen.

Voedsel wat toegestaan is wordt halal genoemd, voedsel wat niet is toegestaan wordt haram genoemd.

Het eten van varkensvlees is haram: niet toegestaan.

Ook het eten van dieren die gif produceren, roofdieren met klauwen en hoektanden, zogende dieren en sommige insectensoorten is niet toegestaan.

Dieren mogen allen worden gegeten als ze ritueel zijn geslacht. Slachten moet respectvol en zo pijnloos mogelijk gebeuren, met een scherp mes, door een snede in de hals. De keel, de luchtpijp, de slagaders en de slokdarm moeten in een keer worden doorgesneden.

Tijdens het snijden moet het slachtgebed worden opgezegd. Omdat Allah de enige is die leven mag geven en nemen.

Andere voedselvoorschriften die de Islam kent: het vasten tijdens de ramadan. Tijdens de ramadan wordt er tussen zonsopgang en zonsondergang niet gegeten.

Het drinken van alcohol is voor moslims verboden.

Onder de moslims is het aantal veganisten groeiend.

Alleen het vlees van dieren die een goed leven hebben gehad is halal.

De dieren moeten gezond zijn, goed behandeld zijn, goed gevoed zijn en mogen geen dorst hebben.

Ook moeten de dieren vrij hebben kunnen leven, mogen er geen dieren onnodig worden gedood en moeten jongen bij hun moeder opgroeien.

Aangezien het steeds moeilijker wordt om te controleren of het dier wel of niet een goed leven heeft gehad is veganisme een veilige keuze.

Door sommige veganistische moslims wordt het opfokken van dieren in de vee-industrie en fabrieksmatig te slachten, terwijl er een bandje met het slachtgebed continu wordt afgespeeld, niet beschouwd als halal.

Ook de impact die de vee-industrie heeft op het milieu, speelt voor sommige moslim veganisten mee in deze keuze om veganist te worden.

Mohammed at maar weinig vlees en was een dierenliefhebber.

Het eten van vlees, is geen verplichting, volgens de Islam. Het offeren van dieren is een gebruik, het is niet verplicht.

ISLAM

 

Onder de aanhangers van de Islam groeit het aantal veganisten.

De Islam, is net als het Jodendom en het Christendom, een monotheïstische godsdienst, er wordt in 1 God gelooft.

Aanhangers van de Islam worden Moslims genoemd. De Koran is het heilige boek voor Moslims: het woord van Allah.

Moslims spreken van Allah, als ze het over God hebben.

De Islam berust op vijf zuilen, geloofsbelijdenis, rituele gebeden, het geven van aalmoezen, vasten tijdens ramadan, en een bedevaart naar Mekka.

Moslims kennen net als Joden strenge voedselvoorschriften: spijswetten.

Het Christendom kent geen strenge voedselvoorschriften.

De voedingsregels van Moslims staan in de Koran, en verder uitgewerkt in de Sunnah.

In de Sunnah staan uitspraken en gedrag beschreven van de profeet Mohammed. Mohammed is de grondlegger van de Islam.

Mohammed werd geboren in Mekka, in 570.

Mohammed is een profeet hij kreeg jarenlang openbaringen van Allah.

Hij stierf in het jaar 632.

Mohammed wordt beschouwd als een perfect mens in de ogen van God.

Aan Mohammed worden geen goddelijke eigenschappen toegeschreven zoals Christenen dat wel met Jezus doen.

Voedsel wat toegestaan is wordt halal genoemd, voedsel wat niet is toegestaan wordt haram genoemd.

Het eten van varkensvlees is haram: niet toegestaan.

Ook het eten van dieren die gif produceren, roofdieren met klauwen en hoektanden, zogende dieren, en sommige insectsoorten, is niet toegestaan.

Dieren mogen allen worden gegeten als ze ritueel zijn geslacht. Slachten moet respectvol en zo pijnloos mogelijk gebeuren, met een scherp mes, door een snede in de hals. De keel, de luchtpijp, de slagaders en de slokdarm moeten in een keer worden doorgesneden.

Tijdens het snijden moet het slachtgebed worden opgezegd. Omdat Allah de enige is die leven mag geven en nemen.

Andere voedselvoorschriften die de Islam kent: het vasten tijdens de ramadan. Tijdens de ramadan wordt er tussen zonsopgang en zonsondergang niet gegeten.

Het drinken van alcohol is voor moslims verboden.

Onder de moslims is het aantal veganisten groeiend.

Alleen het vlees van dieren die een goed leven hebben gehad is halal.

De dieren moeten gezond zijn, goed behandeld zijn, goed gevoed zijn en mogen geen dorst hebben.

Ook moeten de dieren vrij hebben kunnen leven, mogen er geen dieren onnodig worden gedood, en moeten jongen bij hun moeder opgroeien.

Aangezien het steeds moeilijker wordt om te controleren of het dier wel of niet een goed leven heeft gehad is veganisme een veilige keuze.

Door sommige veganistische moslims wordt het opfokken van dieren in de vee-industrie en fabrieksmatig te slachten, terwijl er een bandje met het slachtgebed continu wordt afgespeeld, niet beschouwd als halal.

Ook de impact die de vee-industrie heeft op het milieu, speelt voor sommige moslim veganisten mee in deze keuze om veganist te worden.

Mohammed at maar weinig vlees, en was een dierenliefhebber.

Het eten van vlees, is geen verplichting, volgens de Islam. Het offeren van dieren is een gebruik, het is niet verplicht.

VEGAN ETEN VOOR JE GELOOF

Dagelijkse bezigheden, zoals eten, kunnen onderdeel zijn van je geloof.
Meer over geloof en vegan eten:

 

SPIRITUALITEIT

Spiritualiteit

CHRISTENDOM

Christendom