VEGAN ETEN IS HET NIEUWE CHIC

Vegan eten voor je geloof

JODENDOM

 

Binnen het Joodse geloof is het aantal veganisten groeiend.

Het eetgedrag van mensen wordt bepaald door geschiedenis, cultuur, welvaart en aanbod. En ook door religie.

Het jodendom is gebaseerd op de Hebreeuwse Bijbel. Een verzameling van Bijbelboeken.

Joden noemen dit de Tenach. Christenen spreken van Oude Testament.

De inhoud van de Tenach en het Oude Testament is hetzelfde, maar de volgorde van de Bijbelboeken niet.

De Thora zijn de eerste vijf boeken van de Tenach. De Thora vormt de grondslag van het joodse geloof.

Het Joodse geloof kent veel voorschriften en regels voor het dagelijkse leven. Met als doel juist te handelen en God te eren, ook in dagelijkse activiteiten.

 

 

Joodse spijswetten

 

Binnen het Joodse geloof zijn ook veel regels voor voedsel. Deze spijs- en drankwetten zijn opgesteld in de Kashrut. Hierin staat beschreven wat wel en niet mag worden gegeten. Ook staat hierin beschreven hoe voedsel moet worden bereid en onder welke omstandigheden.

In het jodendom spreekt men van Koosjer, als eten is toegestaan. Parve betekent neutraal en Trefaf is niet toegestaan.

Het Hebreeuwse woord Koosjer betekent: ‘Geschikt’.

Het eten van koosjer eten is een gebod van God. Maar ook een manier om met God te verbinden. Voedsel is niet alleen lichamelijke voeding maar ook geestelijke voeding. Net zoals er voeding is die niet goed is voor het lichaam, is er ook voeding die niet goed is voor de ziel.

De voedselvoorschriften in de Kasjroet zijn nauwkeurig en complex. Er worden voorschriften gegeven over welk voedsel mag worden gegeten, en ook over hoe voedsel moet worden bereid.

Melkproducten en vleesproducten mogen niet samen gegeten worden en ook niet samen bereid. In de keuken moeten aparte pannen en keukengerei gebruikt worden, voor vlees en melkproducten.

Tussen het eten van een maaltijd met vlees en eten met melkproducten moet een wachttijd zitten van zes uur. Sommige joden accepteren kortere wachttijden tussen maaltijden met vlees en zuivelproducten.

Dit voorschrift berust op Deuteronomium 14:21 en Exodus 23:19 waarin staat dat het verboden is het bokje te koken in de melk van zijn moeder.

Vlees van herkauwers met gespeten hoeven is koosjer, onder anderen runderen, schapen en geiten. Niet koosjer zijn bijvoorbeeld paarden en varkens.

Dieren moeten ritueel worden geslacht. Heupzenuwen mogen niet worden gegeten, daarom wordt het achterste gedeelte van dieren meestal aan een niet-koosjere slagerijen verkocht.

Geslachte dieren moeten worden onderzocht op ziektes, gebreken en beschadigen. Als blijkt dat het dier een ziekte of gebrek heeft is het hele dier niet koosjer.

Het vlees moet vrij zijn van bloed, want bloed mag niet worden gegeten.

Vissen met schubben en vinnen mogen worden gegeten. Waterdieren en vissen zonder vinnen en schubben mogen niet worden gegeten.

Vis is pareve, en mag bij melkproducten en vleesproducten worden gegeten.

Kippen, eenden, ganzen en kalkoenen mogen worden gegeten, roofvogels niet. Vogels moeten ritueel worden geslacht. Door middel van 1 halsnede waarbij de luchtpijp en de slokdarm wordt doorgesneden met een scherp mes. Het slachten moet gebeuren onder toezicht van een sjocheet.

Eieren van koosjere dieren mogen worden gegeten. Er mag geen bloed in een ei zitten.

Reptielen, amfibieën, wormen, insecten en kruipende dieren zoals muizen en mollen mogen niet worden gegeten.

Om te kunnen garanderen dat eten koosjer is. Zijn er in Israël koosjerheidscertificeringen. Dit wordt vanuit de overheid geregeld. Er zijn ook zelfstandige certificerende kasjroetorganistaties in Israël en ook in andere landen. In Nederland wordt dit door het Opperrabbinaat geregeld.

In Israël hebben restaurants bakkerijen, fastfoodzaken en winkels een certificaat. Zodat joden weten of ze dit eten wel of niet mogen eten. Ook op verpakkingen van een product staan meestal aangegeven of een product koosjer is. Er zijn verschillende gradaties in koosjer, ook de gradatie staat erop. Meestal staat er ook nog bij welke rabbijn het product heeft gecontroleerd, omdat sommige joden de voorkeur geven aan certificering van bepaalde rabbijnen of kasjroetorganisaties

 

 

Waarom past veganisme goed bij de Joodse spijswetten?

 

Groente, fruit en granen zijn in principe altijd koosjer.

In de koosjere keuken worden zuivel en vlees gescheiden. Door veganistisch te gaan eten, wordt het bereiden van voedsel gemakkelijker. Er zijn geen twee keukens meer nodig. Ook is er geen wachttijd meer tussen 2 maaltijden.

De nationale gerechten zoals hummus en falafel zijn van nature al veganistisch.

Veganisme sluit ook aan bij het geloof om door middel van eten, je ziel en je lichaam goed te voeden, en je met God te verbinden.

Een belangrijke regel in de Kasjrut is dat dieren humaan moeten worden geslacht. Het eten van dieren die mishandeld zijn, of onder slechte omstandigheden worden geslacht, is niet koosjer

De manier waarop productiedieren tegenwoordig worden gehouden en geslacht is niet koosjer.

Doorgefokte dieren hebben bijna altijd ziektes. Ook de leefomstandigheden van dieren vandaag de dag veroorzaken ziektes. Ook het eten van zieke dieren is niet koosjer.

Sommige joden beschouwen vegan eten als het nieuwe koosjere eten.

Omri Paz, is de spirituele leider van de veganistische beweging van Israël. Hij begon in 2012 de non-profit organisatie Vegan Friendly. In de jaren daarna is deze organisatie enorm uitgeroeid.

In Israël leeft 5% van de bevolking volledig veganistisch, en dit percentage is groeiende. Wereldwijd is 1% van de bevolking veganist.

 

Bronnen internet: Nos, Joodsleven.nl, Boeken: Civas voedingsdeskundige deel 2.

JODENDOM

 

Binnen het Joodse geloof is het aantal veganisten groeiend.

Het eetgedrag van mensen wordt bepaald door geschiedenis, cultuur, welvaart en aanbod. En ook door religie.

Het jodendom is gebaseerd op de Hebreeuwse Bijbel. Een verzameling van Bijbelboeken.

Joden noemen dit de Tenach. Christenen spreken van Oude Testament.

De inhoud van de Tenach en het Oude Testament is hetzelfde, maar de volgorde van de Bijbelboeken niet.

De Thora zijn de eerste vijf boeken van de Tenach. De Thora vormt de grondslag van het joodse geloof.

Het Joodse geloof kent veel voorschriften en regels voor het dagelijkse leven. Met als doel juist te handelen en God te eren, ook in dagelijkse activiteiten.

 

 

Joodse spijswetten

 

Binnen het Joodse geloof zijn ook veel regels voor voedsel. Deze spijs- en drankwetten zijn opgesteld in de Kashrut. Hierin staat beschreven wat wel en niet mag worden gegeten. Ook staat hierin beschreven hoe voedsel moet worden bereid en onder welke omstandigheden.

In het jodendom spreekt men van Koosjer, als eten is toegestaan. Parve betekent neutraal en Trefaf is niet toegestaan.

Het Hebreeuwse woord Koosjer betekent: ‘Geschikt’.

Het eten van koosjer eten is een gebod van God. Maar ook een manier om met God te verbinden. Voedsel is niet alleen lichamelijke voeding maar ook geestelijke voeding. Net zoals er voeding is die niet goed is voor het lichaam, is er ook voeding die niet goed is voor de ziel.

De voedselvoorschriften in de Kasjroet zijn nauwkeurig en complex. Er worden voorschriften gegeven over welk voedsel mag worden gegeten, en ook over hoe voedsel moet worden bereid.

Melkproducten en vleesproducten mogen niet samen gegeten worden, en ook niet samen bereid. In de keuken moeten aparte pannen en keukengerei gebruikt worden, voor vlees en melkproducten.

Tussen het eten van een maaltijd met vlees en eten met melkproducten moet een wachttijd zitten van zes uur. Sommige joden accepteren kortere wachttijden tussen maaltijden met vlees en zuivelproducten.

Dit voorschrift berust op Deuteronomium 14:21 en Exodus 23:19 waarin staat dat het verboden is het bokje te koken in de melk van zijn moeder.

Vlees van herkauwers met gespeten hoeven is koosjer, onder anderen runderen, schapen en geiten. Niet koosjer zijn bijvoorbeeld paarden en varkens.

Dieren moeten ritueel worden geslacht. Heupzenuwen mogen niet worden gegeten, daarom wordt het achterste gedeelte van dieren meestal aan een niet-koosjere slagerijen verkocht.

Geslachte dieren moeten worden onderzocht op ziektes, gebreken en beschadigen. Als blijkt dat het dier een ziekte of gebrek heeft is het hele dier niet koosjer.

Het vlees moet vrij zijn van bloed, want bloed mag niet worden gegeten.

Vissen met schubben en vinnen mogen worden gegeten. Waterdieren en vissen zonder vinnen en schubben mogen niet worden gegeten.

Vis is pareve, en mag bij melkproducten en vleesproducten worden gegeten.

Kippen, eenden, ganzen en kalkoenen mogen worden gegeten, roofvogels niet. Vogels moeten ritueel worden geslacht. Door middel van 1 halsnede waarbij de luchtpijp en de slokdarm wordt doorgesneden met een scherp mes. Het slachten moet gebeuren onder toezicht van een sjocheet.

Eieren van koosjere dieren mogen worden gegeten. Er mag geen bloed in een ei zitten.

Reptielen, amfibieën, wormen, insecten en kruipende dieren zoals muizen en mollen mogen niet worden gegeten.

Om te kunnen garanderen dat eten koosjer is. Zijn er in Israël koosjerheidscertificeringen. Dit wordt vanuit de overheid geregeld. Er zijn ook zelfstandige certificerende kasjroetorganistaties in Israël en ook in andere landen. In Nederland wordt dit door het Opperrabbinaat geregeld.

In Israël hebben restaurants bakkerijen, fastfoodzaken en winkels een certificaat. Zodat joden weten of ze dit eten wel of niet mogen eten. Ook op verpakkingen van een product staan meestal aangegeven of een product koosjer is. Er zijn verschillende gradaties in koosjer, ook de gradatie staat erop. Meestal staat er ook nog bij welke rabbijn het product heeft gecontroleerd, omdat sommige joden de voorkeur geven aan certificering van bepaalde rabbijnen of kasjroetorganisaties

 

 

Waarom past veganisme goed bij de Joodse spijswetten?

 

Groente, fruit en granen zijn in principe altijd koosjer.

In de koosjere keuken worden zuivel en vlees gescheiden. Door veganistisch te gaan eten, wordt het bereiden van voedsel gemakkelijker. Er zijn geen twee keukens meer nodig. Ook is er geen wachttijd meer tussen 2 maaltijden.

De nationale gerechten zoals humus en falafel zijn van nature al veganistisch.

Veganisme sluit ook aan bij het geloof om door middel van eten, je ziel en je lichaam goed te voeden, en je met God te verbinden.

Een belangrijke regel in de Kasjrut is dat dieren humaan moeten worden geslacht. Het eten van dieren die mishandeld zijn, of onder slechte omstandigheden worden geslacht, is niet koosjer

De manier waarop productiedieren tegenwoordig worden gehouden en geslacht is niet koosjer.

Doorgefokte dieren hebben bijna altijd ziektes. Ook de leefomstandigheden van dieren vandaag de dag veroorzaken ziektes. Ook het eten van zieke dieren is niet koosjer.

Sommige joden beschouwen vegan eten als het nieuwe koosjere eten.

Omri Paz, is de spirituele leider van de veganistische beweging van Israël. Hij begon in 2012 de non-profit organisatie Vegan Friendly. In de jaren daarna is deze organisatie enorm uitgeroeid.

In Israël leeft 5% van de bevolking volledig veganistisch, en dit percentage is groeiende. Wereldwijd is 1% van de bevolking veganist.

 

Bronnen internet: Nos, Joodsleven.nl, Boeken: Civas voedingsdeskundige deel 2.

VEGAN ETEN VOOR JE GELOOF

Dagelijkse bezigheden, zoals eten, kunnen onderdeel zijn van je geloof.
Meer over geloof en vegan eten:

 

CHRISTENDOM

Christendom

BOEDDHISME

Boeddhisme