VEGAN ETEN IS HET NIEUWE CHIC

Vegan eten voor mensen: water

SCHOON DRINKWATER

 

Vegan eten voor mensen

 

“Apartheid is nog steeds onder ons: in de lekkende daken en de golfplaten van de krotten, in de bolle buikjes van hongerige kinderen, in het duister van de huizen zonder elektriciteit en in de zware emmers vol smerig water, dat de vrouwen op het platteland van ver weg moeten gaan halen om te koken en om hun dorst te lessen.”
Nelson Mandela (1918-2013)

 

Schoon drinkwater

Plantaardig eten produceren, verbruikt minder water dan vlees, zuivel en eieren produceren.

In onze wereld hebben 884 miljoen mensen niet voldoende schoondrinkwater, en 2,4 miljard mensen hebben geen goede sanitaire voorzieningen.

Als we bij het produceren van voedsel efficiënt omgaan met water verbruik, heeft dit voor miljoenen mensen gunstige gevolgen.

Er is 1,4 miljard kubieke kilometer water op aarde. Daarvan is 97% zout water, en 3% zoet water.

Ongeveer 1% van de totale watervoorraad op aarde is geschikt als drinkwater.

Er zijn veel verschillende tabellen die aangeven hoeveel water er wordt verbruikt voor het produceren van vlees, zuivel en eieren.

De cijfers lopen nogal uit een.

In de cijfers van ecosystems, worden cijfers van vlees, eieren en kaas en van producten zoals groenten en noten vermeld.

Het produceren van voedsel verbruikt altijd water, maar er is veel verschil in de hoeveelheid water die nodig is per product.

Een plantaardig eetpatroon verkleint meestal de hoeveelheid water die nodig is voor het produceren van het dagelijks voedsel drastisch, maar er zijn ook plantaardige producten die veel water kosten.

Hieronder een paar voorbeelden van het waterverbruik voor het produceren van een kilo product. Het water wordt onderverdeeld in groen, blauw en grijs water.

De cijfers in het schema zijn internationaal gemiddelden, de cijfers in Nederland zijn lager, dit o.a. door intensiviteit en aandacht voor duurzaamheid.

Groen water is water uit regen en de bodem. Blauw water is geïrrigeerd water, water dat is verplaatst. Grijs water is water dat nodig is om de verontreinigende stoffen, tot een acceptabel niveau, te verdunnen: vervuild water.

Groen water is het minst belastend voor de natuur. Blauw water onttrekt water uit een bepaald gebied. Dat is niet goed voor het gebied. Blauw water kan ook als drinkwater worden gebruikt. Blauw water is belastend.

Grijswater is schadelijk voor de mensen, dieren en natuur.

 

Bronnen: Ecosystems, 2012, Mesfin M. Mekonnen* and Arjen Y. Hoekstra, A Global Assessment of the Water Footprint of Farm Animal Products, Lenntech, Waterforlife.