VEGAN ETEN IS HET NIEUWE CHIC

Vegan eten voor mensen: de volgende generatie

VOLGENDE GENERATIE

 

Vegan eten voor je medemens

 

“De wereld is een gevaarlijke plek om te wonen; niet vanwege de mensen die kwaad willen, maar vanwege de mensen die daar niets tegen doen.”
Albert Einstein (1879-1955)

Volgende generatie

Het produceren van voedsel vervuilt de natuur.

Vlees, eieren en melk produceren vervuilt het milieu meer dan plantaardig eten produceren.

In de vervuilde natuur moeten vele generaties na ons leven.

De schade die de vee-industrie veroorzaakt is gigantisch.

De intensieve-veehouderij veroorzaakt opwarming van de aarde en vervuilt de bodem en het water met stikstof, fosfaat, zware metalen, bacteriën, virussen, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Ook vervuilt de veehouderij de lucht.

Daarnaast beschadigt de intensieve-veehouderij zeeën, oceanen, bossen, en het tropisch regenwoud, en het veroorzaakt een uitstervingsgolf onder dier- en plantsoorten.

Tientallen generaties na ons zitten opgescheept met de vervuiling die wij veroorzaken. Deze generaties zullen ernstig hinder ondervinden van de vervuiling en verwoesting van de aarde die wij hebben veroorzaakt.

Hoe willen wij herinnerd worden?

Een plantaardig eetpatroon is beter voor ons, en beter voor de volgende generatie.