VEGAN ETEN IS HET NIEUWE CHIC

Vegan eten voor jezelf

VERANTWOORDING

“De bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven is de bron waaruit zelfrespect voortkomt.”
Joan Didion 1934

 

Plantaardig eten is verantwoordelijk eten.

De meeste mensen zien het eten van dierlijke producten als iets vanzelfsprekend. Niet als een keuze die ze maken.

In deze tijd, met meer dan genoeg plantaardige alternatieven, en geen enkele noodzaak om te overleven door dieren op te eten, is het eten van vlees of van dieren afkomstige producten een keuze.

Het nuttigen van voedsel afkomstig uit de vee-industrie, en daarmee de vee-industrie in stand houden, is een keuze die je maakt.

Elke keer dat je boodschappen doet en producten koopt waar dieren voor hebben geleden, ben jij verantwoordelijk voor het dierenleed wat achter deze producten verscholen zit.

De intensieve-veehouderij bestaat enkel en alleen omdat er mensen zijn die deze producten kopen.

De snelste en efficiëntste manier om dierenleed te stoppen, is het stoppen met het kopen van producten waar dieren voor hebben geleden.

Jij bent verantwoordelijk voor jouw eten.

Als jij goedkoop vlees koopt. Dan ben jij verantwoordelijk voor het dierenleed wat daaraan vastkleeft. Deze verantwoordelijkheid kun je niet afschuiven naar de veehouders, de slachter of de transporteurs.

Je kunt deze verantwoordelijkheid ook niet afschuiven naar de overheid. Omdat je vindt dat de overheid andere regels moet opstellen voor het houden van vee.

Zolang jij de keuze maakt om melk te drinken, zolang zullen er kalfjes van de moeder worden gescheiden.

Zolang jij de keuze maakt om eieren te kopen, zolang zullen er haantjes worden vergast.

Zolang jij de keuze maakt om kipnuggets te kopen, zolang zullen er kippen in krappe stallen met door gezakte poten in de stront staan.

Zolang jij de keuze maakt om varkenskarbonade te kopen, zolang zullen er varkens op verschrikkelijke manieren worden geslacht.

Niet alleen voor het dierenleed ben je verantwoordelijk. Je bent ook verantwoordelijk voor de impact die het produceren van voedsel heeft op de natuur.

Als je boodschappen doet, neem je verantwoordelijkheid.

Het geeft een goed gevoel om je verantwoordelijkheid te nemen, plantaardig eten geeft een goed gevoel.

 

 

“Vegan eten is plantonvriendelijk, planten hebben gevoel,” en dat soort geneuzel

 

Is vegan eten plantonvriendelijk?

Nee, vegan eten is het meest plantvriendelijke eetpatroon dat er is.

Planten hebben geen hersenen, geen centraal zenuwstelsel en geen pijnreceptoren.

Dieren en mensen hebben dit wel.

De hersenen sturen bewegingen aan die onder andere nodig zijn om voedsel te zoeken, om te vluchten bij gevaar en bij de voortplanting.

Hersenen regelen ook emoties.

Een emotie is een innerlijke beleving: een gevoel, een reactie van de hersenen op een prikkel uit de omgeving. Emoties kunnen ook spontaan ontstaan.

Emoties veroorzaken vaak ook een lichamelijke reactie.

Emoties zijn nodig om bijvoorbeeld jongen te verzorgen en om belangrijke sociale contacten te onderhouden.

Mensen kunnen ook allerlei andere dingen met hun hersenen. Zoals: Mozart op de piano spelen, vier talen leren, eindeloos piekeren en een gloeilamp bedenken. Dit zijn eigenlijk bijverschijnselen van het hebben van hersenen.

Dieren en mensen kunnen pijn ervaren.

Pijn heeft een belangrijke functie. Het waarschuwt je lichaam voor schade of dreigende schade, zodat je maatregelen kunt treffen.

Zakpijpen worden geboren met hersenen. Als larfjes zwemmen ze rond en zoeken een geschikt plekje om te leven. Zodra zij een goede plek hebben gevonden, zetten ze zich vast. Daarna leeft de zakpijp van voedsel dat voorbij komt drijven, hij gaat nooit weer van zijn plek. Het eerste wat het larfje doet als hij zich vast heeft gezet, is zijn hersenen verteren. De hersenen heeft hij niet meer nodig.

Planten reageren op licht, geur en aanrakingen. Ook kunnen planten met elkaar communiceren door chemische stoffen.

Maar planten reageren niet bewust. Planten reageren automatisch.

Planten hebben geen emoties, planten kunnen niet denken en planten ervaren geen pijn.

Deze eigenschappen zijn voor planten nutteloos.

Planten kunnen niet lijden, zoals dieren en mensen dat kunnen.

Als planten zouden kunnen lijden, wat niet zo is, maar stel: in dat geval is vegan eten nog steeds het meest plantvriendelijke eetpatroon. Een plantaardig eetpatroon bespaart plantenlevens.

Een koe moet heel veel planten eten om een hamburger te maken of om melk te geven.

Het is veel efficiënter om meteen planten te eten, dan om eerst de koe met planten te voeren en daarna de koe te eten.

 

“Ik denk aan een held als iemand die de mate van verantwoordelijkheid begrijpt die zijn vrijheid met zich meebrengt.”
Bob Dylan 1941

VEGAN ETEN VOOR JEZELF

Plantaardig eten is goed voor je. Goed voor je gezondheid en goed voor je waarden en normen.
Meer over vegan eten en je gevoel voor ethiek:

 

LIEFDEVOL

Liefdevol

VREEDZAAM

Vreedzaam