VEGAN ETEN IS HET NIEUWE CHIC

“Achter de veranderlijke vormen van de natuur ligt een onveranderlijke zuivere werkelijkheid.”

Piet Mondriaan 1872-1944

VEGAN ETEN VOOR DE NATUUR

De vee-industrie is schadelijk voor de natuur.

Het veroorzaakt opwarming van de aarde, vervuiling van de bodem, de lucht en het water. En het bedreigt het tropisch regenwoud. Ook veroorzaakt de vee-industrie het uitsterven van plant- en diersoorten.

Vegan eten is beter voor de natuur.

VERVUILING RIVIEREN EN GRONDWATER

De vee-industrie vervuilt water. Vervuild water is schadelijke voor mensen, dieren en planten. Zwaar vervuild water is niet geschikt als drinkwater. Watervervuiling kan leiden tot waterschaarste.

VERDWIJNING TROPISCH REGENWOUD

De vee-industrie is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de verdwijning van het tropisch regenwoud. Daardoor sterven dier-, en plantsoorten uit, en veranderd het natuurlijke CO2 gehalte in de lucht.

VERVUILING ZEEEN EN OCEANEN

Overbevissing en schadelijke vistechnieken tasten zeeën en oceanen aan. Ook de opwarming van de aarde en de vervuiling van water, hebben schadelijke gevolgen voor zeeën en oceanen.

LUCHTVERVUILING

De vee-industrie veroorzaakt luchtvervuiling met fijnstof en met stoffen die de aarde opwarmen. Ook veroorzaakt de vee-industrie luchtvervuiling met stoffen die zure regen veroorzaken.

UITSTERVEN PLANTEN EN DIEREN

Verdwijning van het tropisch regenwoud en overbevissing van de zeeën, zijn de belangrijkste oorzaken van het uitsterven van plant en diersoorten.

ZURE REGEN

De vee-industrie veroorzaakt de grootste uitstoot aan stikstof, en is daardoor de belangrijkste oorzaak van de zure regen. Zure regen is zeer schadelijk voor ecosystemen.

BODEMVERVUILING

De intensieve veehouderij vervuiling de bodem met fosfaat, stikstof, zware metalen, bacteriën, virussen, bestrijdingsmiddelen en medicijnen.

OPWARMING VAN DE AARDE

De vee-industrie is verantwoordelijk voor de grootste uitstoot van broeikasgassen methaan, lachgas en kooldioxide en is de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde.