VEGAN ETEN IS HET NIEUWE CHIC

Vegan eten voor de natuur

Luchtvervuiling

 

De vee-industrie veroorzaakt luchtvervuiling.

Door de schadelijke stoffen die de vee-industrie uitstoot, warmt de aarde op en ontstaat zure regen. Ook produceert de vee-industrie fijnstof.

Luchtvervuiling is een ernstig probleem. Het veroorzaakt milieuproblemen en het veroorzaakt ziekten en allergieën bij mensen, en bij dieren.

Volgens een Duits onderzoek sterven in Europa elk jaar 800.00 mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling. Wereldwijd sterven elk jaar 8,8 miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling. Dit onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift European Heart Journal. 

Er sterven meer mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling dan aan de gevolgen van roken.

Luchtvervuiling veroorzaakt ziektes bij mensen en dieren. En schade aan bomen, planten, landbouwgewassen en gebouwen.

Er zijn verschillende stoffen die de lucht vervuilen.

Fijnstof zijn in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer.

De veehouderij veroorzaakt veel fijnstof. Van dieren komt fijnstof in de vorm van huidschilfers, deeltjes van veren en deeltjes van haren. Het voer en de mest in de vee-industrie veroorzaakt ook fijnstof.

Indirect veroorzaakt de veehouderij veel fijnstof doordat ammoniak in de lucht reageert tot fijnstof deeltjes.

Fijnstof is schadelijk voor de longen en kan leiden tot hart en vaatziekten. Bij kinderen heeft het invloed op de ontwikkeling van de longen.

De vee-industrie vervuilt de lucht met broeikasgassen.

De vee-industrie is verantwoordelijk voor de grootste uitstoot van methaan, lachgas en kooldioxide. Deze stoffen zijn broeikasgassen.

Kooldioxide, CO2, komt vrij bij het kappen van tropische regenwouden, om plaats te maken voor het verbouwen van veevoer. Methaan ontstaat bij de spijsvertering van koeien en andere herkauwers. Methaan ontstaat ook bij mestopslag. Lachgas komt vrij bij het gebruik van mest en kunstmest op het land. Ook bij het maken van kunstmest komt lachgas vrij.

De vee-industrie veroorzaakt de grootste uitstoot aan stikstof, en is daardoor de belangrijkste oorzaak van de zure regen.

Volgens cijfers van de RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu, stootte de gehele landbouwsector in 2017 106 miljoen kilo stikstof uit in de lucht. Het grootste gedeelte, 94 miljoen kilo daarvan kwam van de veeteelt. Het verkeer stootte in 2017 in Nederland 44,8 miljoen kilo uit, en de industrie 16,9 miljoen kilo. Schiphol stoot 1,2 miljoen kilo uit.

Verbindt stikstof zich met zuurstof dan ontstaat stikstofoxiden. Verbindt stikstof zich met waterstof dan ontstaat ammoniak. Stikstofoxiden en ammoniak zijn schadelijk voor mensen, dieren en de natuur.

Stikstof is op zichzelf niet schadelijk, het zijn de verbindingen die schadelijk zijn. In de volksmond wordt van stikstof gesproken als de schadelijke verbindingen worden bedoeld.

Stikstofoxiden komt grotendeels van het verkeer, industrie, huishoudens en vliegtuigen.

Ammoniak komt hoofdzakelijk van de veeteelt. Ammoniak zit in mest.

VEGAN ETEN VOOR DE NATUUR

Het produceren van vlees, vis, eieren en melk is schadelijk voor het milieu.
Meer over het produceren van dierlijke producten en schade aan de natuur:

 

ZEEEN

Vervuiling zeeen en oceanen

UITSTERVEN

Uitsterven planten en dieren