VEGAN ETEN IS HET NIEUWE CHIC

Vegan eten voor de natuur

Opwarming van de aarde

 

De veeteelt is verantwoordelijk voor de grootste uitstoot van broeikasgassen methaan, lachgas en kooldioxide en is de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde.

Volgens de FAO is de veeteelt verantwoordelijk voor 14,5% van alle broeikasgassen. FAO is de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de stijging van broeikasgassen in de atmosfeer. Broeikasgassen zijn waterdamp, kooldioxide, methaan, lachgas en ozon.

Het produceren van eten veroorzaakt uitstoot van CO2.

Een plantaardig eetpatroon levert de minste uitstoot van CO2 op in vergelijking met andere diëten, volgens Milieu Centraal.

Voor het produceren van 1 kilo bonen komt 1 kilo CO2 vrij, voor het produceren van een kilo lamsvlees komt 51 kilo CO2 vrij.

Voor noten komt 3,2 kilo CO2 vrij, voor tofu 3,5, voor kaas 10 en voor rundvlees komt 34 kilo CO2 vrij, volgens cijfers van Blonk Consultants.

 

 

Methaan

 

Bij de spijsvertering van koeien en andere herkauwers zoals schapen en geiten ontstaat methaan. Methaan ontstaat ook bij mestopslag en bij onvolledige verbranding.

Bij het platbranden van tropisch regenwoud, om plaats te maken voor het telen van soja voor veevoer, ontstaat ook methaan.

Methaan ontstaat ook bij het composteren van huishoudelijk afval, het winnen van aardgas en het verbouwen van rijst.

Als broeikasgas is methaan 25 keer krachtiger als CO2.

De methaanconcentratie in de lucht is gestegen van 700 ppb naar 1774 ppb, sinds 1750, ppb is parts per billion. Methaan blijft tientallen jaren in de lucht hangen. Methaan is verantwoordelijk voor 20% van het broeikaseffect.

Methaan komt ook vrij bij ontginning van aardolie en gas.

 

 

Lachgas

 

Lachgas wordt veroorzaakt door het gebruik van mest en kunstmest op het land. Bij het maken van kunstmest komt ook lachgas vrij. Het opwarmende vermogen van lachgas is 298 keer hoger dan van CO2. Lachgas blijft ongeveer 150 jaar in de lucht zitten.

De concentratie lachgas in de lucht is gestegen van 270 ppb, part per billion, naar 319 ppb sinds 1750. Lachgas is verantwoordelijk voor ongeveer 6% van het broeikaseffect.

Het verbranden van fossiele brandstoffen is ook een oorzaak van de toename van lachgas (distikstofoxide N2O). N2O komt ook vrij bij natuurlijke processen in de bodem.

 

 

Kooldioxide

 

Groeiende bomen nemen CO2 op uit de lucht. Als bomen worden verbrand of gekapt komt de opgenomen CO2 (kooldioxide) weer in de lucht terecht.

Miljoenen hectares bos worden gekapt voor de teelt van soja voor veevoer en om runderen op te laten grazen. CO2 is het belangrijkste broeikasgas.

CO2 bevat relatief een zwak vermogen om warmte vast te houden. Maar blijft lang in de atmosfeer aanwezig. Het duurt honderden jaren voordat CO2 is afgebroken.

De concentratie CO2 in de lucht is momenteel 441 ppm, parts per million. In 1750 was de concentratie CO2 in de lucht 280 ppm. CO2 is verantwoordelijk voor meer dan 50% van het broeikaseffect.

CO2 komt ook vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardolie, steenkool en aardgas.

 

 

Grote gevolgen voor mens en natuur

 

De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor de aarde.

Door opwarming van de aarde smelten ijskappen, daardoor stijgt de zeespiegel. Het gevolg daarvan is dat er overstromingen zullen plaatsvinden en sommige gebieden onbewoonbaar raken.

Klimaatzones verschuiven en veranderen.

Als de temperatuur op aarde stijgt, verdampt er meer zeewater. Daardoor zal er meer regen en sneeuwval zijn.

Er zullen ook gebieden ontstaan waar minder neerslag is, Op deze plakken wordt het droger en ontstaat woestijnvorming. Ook de kans op bosbranden wordt groter.

Dieren en planten die in koudere gebieden leven sterven uit, of nemen in aantal af. Planten en dieren die goed kunnen leven in warme gebieden nemen in aantal toe.

De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwater zal afnemen, infectieziektes zoals malaria zullen toenemen, en meer mensen zullen sterven door hitte en ondervoeding.

 

Bronnen en cijfers: klimaat.be, Milieu Centraal.

VEGAN ETEN VOOR DE NATUUR

Het produceren van vlees, vis, eieren en melk is schadelijk voor het milieu.
Meer over het produceren van dierlijke producten en schade aan de natuur:

 

ZURE REGEN

Zure regen

BODEM

Bodemvervuiling