VEGAN ETEN IS HET NIEUWE CHIC

Vegan eten voor de natuur

Zure regen door de vee-industrie

 

De vee-industrie veroorzaakt de grootste uitstoot aan stikstof, en is daardoor de belangrijkste oorzaak van de zure regen.

Volgens cijfers van de RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu, stootte de gehele landbouwsector in 2017 106 miljoen kilo stikstof uit in de lucht. Het grootste gedeelte, 94 miljoen kilo daarvan, kwam van de veeteelt. Het verkeer stootte in 2017 in Nederland 44,8 miljoen kilo uit en de industrie 16,9 miljoen kilo. Schiphol stoot 1,2 miljoen kilo uit.

Stikstof is een gas, 78% van alle lucht bestaat uit stikstof.

Verbindt stikstof zich met zuurstof dan ontstaan stikstofoxiden. Verbindt stikstof zich met waterstof dan ontstaat ammoniak. Stikstofoxiden en ammoniak zijn schadelijk voor mensen, dieren en de natuur.

Stikstof is op zichzelf niet schadelijk, het zijn de verbindingen die schadelijk zijn. In de volksmond wordt van stikstof gesproken als de schadelijke verbindingen worden bedoeld.

Stikstofoxiden komt vooral van het verkeer, industrie, huishoudens en vliegtuigen.

Ammoniak komt vooral door de veeteelt.

 

 

Zure regen

 

De zuurtegraad van water wordt aangegeven met pH: pondus Hydrogenium.

Een neutrale waterige oplossing heeft een pH van 7, zoals water uit de kraan.

Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7 en basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7.

Regen heeft normaal een pH van ongeveer 6.

Bij een pH beneden de 5 spreken we van zure regen.

De laagste pH-waarde in regen wordt in 1983 in Schotland gemeten: 1,87.

Natuurazijn heeft een pH van 2.

Zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen (VOS) en ammoniak (NH3) vormen samen met water: zwavelzuur en salpeterzuur (H2SO4) en (HNO3). Dit veroorzaakt zure regen.

Zure regen is een misleidende naam. Met zure regen wordt namelijk niet alleen regen, maar alle neerslag uit de lucht op aarde bedoeld.

Zure regen wordt onderverdeeld in 3 groepen. Natte depositie, droge depositie en occulte depositie.

Depositie is het neerslaan van minerale stoffen en gassen op vaste grond.

In de vorm van sneeuw, hagel of regen, wordt zure regen natte depositie genoemd, 30% van de zure regen is natte depositie.

Als zure regen in de lucht zit, dan wordt dit droge depositie genoemd.

Occulte depositie is depositie die plaatsvindt via mist of nevel.

Droge depositie veroorzaakt de meeste schade.

 

 

Zure regen is slecht voor de natuur

 

Zure regen is slecht voor bossen. Het tast planten en bomen aan en het beïnvloedt het natuurlijke ecosysteem.

Door de aanwezigheid van kalk, mineralen en humus wordt zuur in de grond van een bos geneutraliseerd.

Wanneer er te veel zure regen valt, kan de bodem het zuur niet meer neutraliseren. Het evenwicht van voedingstoffen is dan verstoord. Er ontstaat een tekort aan calcium, fosfor, magnesium en kalium. En er komen door chemische processen meer metalen zoals aluminium vrij.

Zandgrond bevat weinig kalk. En kan daardoor zure regen minder goed neutraliseren dan bosgrond. Op zandgrond zijn de gevolgen van zure regen het grootst. En ook het eerst te zien.

Zure regen heeft en negatieve invloed op bomen en planten. De beschermlaag wordt aangetast waardoor een plant of een boom uitdroogt.

Het zuur kan ook in het blad gaan zitten. Het blad krijgt dan te weinig voedingsstoffen. Het gevolg is dat bladeren en naalden verkleuren.

Door zure regen kunnen takken en de bast van een boom gaan scheuren. In deze scheuren kunnen schimmels gaan zitten die de boom aantasten.

Zure regen beschadigd ook het wortelstelsel van een boom. Daardoor kan de boom minder goed water en voedingstoffen opnemen.

Miljoenen hectares bos in Europa zijn dood gegaan door zure regen.

In vijvers en sloten veroorzaakt zure regen een lagere pH-waarde dan normaal is. Dit verstoort het natuurlijke ecosysteem.

Door zure regen komt aluminium vrij in de bodem. Deze aluminium komt ook in het water terecht.

Vissen sterven daardoor aan een aluminium vergiftiging.

Dieren die leven van vissen, krijgen hierdoor met aluminium vergiftigde vissen binnen.

Als water een pH-waarde van 5,5 heeft gaan sommige vissoorten dood. Bij een pH-waarde van 4,5 gaan alle vissen dood.

Zure regen is ook niet goed voor gebouwen. Gebouwen die gebouwd zijn met steensoorten waar veel kalk in zit, zoals kalksteen, kalkzandsteen en marmer, worden door zure regen beschadigd.

Het zuur in de regen lost de kalk op. Historische gebouwen zijn vaak van natuursteen met veel kalk. Historische gebouwen krijgen door zure regen een gipskorst. De gipskorst ontstaat doordat de kalk wordt aangetast. Vuil kleeft gemakkelijk aan een gipskorst, waardoor de korst zwart wordt.

Ook cement, beton en asbestplaten kunnen door zure regen worden aangetast. Metaal gaat sneller roesten door zure regen en ook voor plastic en verf is zure regen niet goed.

 

Cijfers en bronnen: dier-en-natuur.infonu.nl, Geaflecht NutriNorm, Wageningen UR, Trouw, deltawerken, dierenbescherming, duurzaammbo, lenntech, Friesdagblad, NOS, CBS, RIVM, https://nl.wikipedia.org/wiki/Zure_regen

VEGAN ETEN VOOR DE NATUUR

Het produceren van vlees, vis, eieren en melk is schadelijk voor het milieu.
Meer over het produceren van dierlijke producten en schade aan de natuur:

 

UITSTERVEN

Uitsterven planten en dieren

OPWARMING

Opwarming van de aarde