PRIVACYVERKLARING

 

Vegan eten, gevestigd aan Schubertlaan 54 9722 LC Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

E-mailadres: saskia@veganeten.nl

Postadres:
Vegan eten
Schubertlaan 54
9722 LC Groningen

Saskia Hiemstra is de functionaris gegevensbescherming van Vegan eten zij is te bereiken via saskia@veganeten.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vegan eten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Ben je aangemeld voor de nieuwsbrief dan verwerken wij je e-mailadres. Onder elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Als je een training of een product hebt gekocht, dan verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de betaling van de training, en de gegevens die nodig zijn om jouw toegang te geven tot het product en/of de training: je e-mailadres, je voor- en achternaam, wij kunnen het bankrekeningnummer zien en de tenaamstelling van deze rekening.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via saskia@veganeten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Vegan eten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en of reclame.
– Voor het verkopen van producten en/of een online training.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vegan eten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: e-mailadres > 5 jaar, of tot uitschrijving door gebruiker zelf > versturen van nieuwsbrief.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vegan eten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar saskia@veganeten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Vegan eten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vegan eten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via saskia@veganeten.nl