VEGAN ETEN IS HET NIEUWE CHIC

dierenleed in de vee-industrie: WEZEN

Miljoenen dieren zonder ouders. Geen moeder en geen vader.

Jonge dieren worden niet opgevoed

 

Miljoenen en miljoenen dieren groeien in de vee-industrie op zonder moeder.

Kuikens komen uit broedmachine en kalveren worden direct na de geboorte bij de moeder weggehaald.

De melk van moederkoe is voor menselijke consumptie.

Varkensmelk wordt door mensen niet gedronken.

Biggen mogen een paar weken bij de moeder drinken. Maar veel korter dan in natuurlijke omstandigheden.

Voor de moeders is de scheiding met haar jongen traumatiserend. Het ontbreken van moederliefde en moederlijke zorg is niet goed voor ontwikkeling van jonge dieren.

De jonge dieren ontwikkelen zich daardoor lichamelijk en sociaal minder goed en zijn angstiger.

De opvoeding van de moeder missen de jongen ook. Een moeder leert haar jong vaardigheden die het dier op volwassen leeftijd nodig heeft.

De vaders van de dieren zijn helemaal niet in beeld. Ook de moeder heeft de vader van haar kind nooit gezien.

Koeien, varkens en kalkoenen worden kunstmatig bevrucht.

Kippen worden meestal natuurlijk bevrucht. In vermeerderingsbedrijven worden hanen en hennen in 1 stal gehouden. De bevruchte eieren gaan naar broederijen, waar de eieren door broedmachines worden uitgebroed.

Een goede fokstier krijgt veel nakomelingen. De stier zal zijn nakomelingen nooit zien. De fokstier Sunny Boy, heeft meer dan 300.000 nakomelingen.

In de hokken hebben de jonge dieren niet alleen een gebrek aan moederlijke zorg, maar ook weinig mogelijkheden om te spelen.

Op jonge leeftijd spelen is bij groepsdieren belangrijk voor een goede ontwikkeling.

Een jong leert door te spelen met groepsgenoten sociale vaardigheden. Het dier kan daardoor als het volwassen is sociale banden aangaan.

Ook leert het spelenderwijs de rangorde in de groep. Dit voorkomt agressie. In een groep kan door een duidelijke hiërarchie ruzie worden vermeden.

Kuikens komen uit broedmachines. Kuikens krijgen nooit moederliefde en worden niet opgevoed.

Kippenmoeders zijn goede moeders

 

Kippen broeden 21 dagen. Als de kuikens zijn geboren zorgt moederkip ongeveer 6 weken voor haar kinderen.

Moederkip leert haar kuikens eten, drinken en een stofbaden nemen. Ook leert moeder haar kuikens sociale vaardigheden en de kippentaal.

Bij kou en gevaar schuilen de kuikens veilig onder moeders vleugels.

In de pluimvee-industrie komen kuikentjes uit broedmachines. Het bevruchte ei van moederkip wordt in een broedmachine uitgebroed. Zelf zal moederkip nooit voor haar kuikens zorgen.

Het opgroeien zonder moeder heeft voor het kuikentje nadelen. Een moederkip leert het kuiken vaardigheden en zorgt voor veiligheid. Een kuiken die opgroeit zonder moeder produceert meer stresshormonen. Het kuiken is daardoor angstiger en meer op zichzelf gericht.

In vermeerderingsbedrijven worden hanen en hennen in 1 stal gehouden. Dit zijn de papa’s en mama’s van de kuikens.

De bevruchte eieren gaan naar broederijen. In de broederijen worden de bevruchte eieren door machines uitgebroed.

In Nederland is 83% van de geproduceerde broedeieren voor vleeskippen bestemd voor de export. In 2018 werden 242 miljoen broedeieren naar Rusland geëxporteerd. Ook naar andere landen, zoals Irak worden broedeieren geëxporteerd.

Het ontbreken van sociale vaardigheden bij kuikens is onder andere de oorzaak van pikgedrag en verenpikken in een pluimveebedrijf.

Een kalf wordt onmiddellijk na de geboorte bij de moeder weggehaald. En in een iglo gezet.

Kalfjes staan alleen

 

De zwangerschap van een koe duurt ongeveer 9 maanden. De hele bevalling duurt een paar uur.

Direct na de geboorte wordt het kalf bij de moeder weggehaald. Voor de moeder koe is dit een hele nare ervaring. Veel moederkoeien roepen en zoeken nog dagen om hun kalf.

Een pasgeboren kalf is 80 cm lang en weegt 30 tot 50 kg. Kalfjes onder de 30 kilo zijn te licht om te worden opgefokt. Het opfokken van deze kalveren levert te weinig geld op.

Moederkoe heeft de vader van haar kalf nooit gezien. De bevruchting heeft plaatsgevonden via kunstmatige inseminatie. Ook het kalf zal de vader nooit zien.

In normale omstandigheden likt de moeder het kalf na de geboorte schoon. Binnen een half uur drinkt het kalf biest bij de moeder, de eerste moedermelk.

Het drinken van voldoende biest, is belangrijk voor een goede weerstand en ontwikkeling van het kalf.

In biest zitten voedings- en afweerstoffen. Een kalf wordt zonder weerstand geboren. Krijgt een kalf geen of te weinig biest, dan groeit het slecht en wordt snel ziek.

In de melkveehouderij wordt de koe na de bevalling gemolken. De afgemolken biest, wordt aan het kalf gegeven. Volgens een onderzoek van MSD Animal Health krijgt 62% van kalveren te weinig biest.

Van de pasgeboren kalfjes sterft 8,2% de eerste drie dagen.

In de natuur duurt de zoogperiode 8 tot 11 maanden. Een stierkalfje drinkt langer bij de moeder dan een koekalfje.

Moeder en kalf ontwikkelen een band voor het leven.

De kalveren hebben door de snelle scheiding niet alleen een gebrek aan weerstand. Kalfjes hebben moederzorg nodig voor een goede emotionele ontwikkeling. Kalfjes opgegroeid zonder moeder zijn angstiger en minder sociaal.

Kalfjes staan de eerste periode van hun leven alleen in een hok. De zuigreflex is te sterk om kalfjes samen in een stal te kunnen zetten. Ze gaan dan elkaars urine op drinken.

Na een korte opfokperiode worden geitenbokjes onverdoofd geslacht.

Wel geitenmelk, geen geitenvlees

 

Een geit is 5 maanden, min 5 dagen zwanger (145 tot 152 dagen). De bevalling duurt 1 tot 2 uur. Een geit krijgt 1 of 2 lammeren.

Na de geboorte worden de lammetjes direct bij de moeder weggehaald.

Ook in de biologische geitenmelkhouderijen worden na de geboorte de lammetjes bij de moeder weggehaald. In Nederland is 20% van de geitenmelkhouderijen biologisch.

In de natuur drinken lamgeiten ongeveer 3 maanden bij de moeder.

Geiten lammeren krijgen meestal niet voldoende biest. Door de vroege scheiding sterven veel geitenlammeren. Minimaal 23%.

In Nederland wordt nauwelijks geitenvlees gegeten. Opgefokte geitenlammeren worden meestal onverdoofd ritueel geslacht.

Mensen drinken geen varkensmelk. Biggen mogen een korte periode bij de moeder drinken.

Moeder varken staat vast geklemd

 

Een varken is 115 dagen (3 maanden, 3 weken en 3 dagen) zwanger. In de natuur krijgt een varken vier tot acht biggen per jaar. Een fokzeug krijgt vijfentwintig tot dertig biggen per jaar.

In de vee-industrie worden de biggen als ze 3 tot 4 weken oud zijn bij de moeder weggehaald. De biggen zijn dan nog afhankelijk van hun moeder. Onder natuurlijke omstandigheden drinkt een big 3 tot 4 maanden bij de moeder.

De vroege en plotselinge overschakeling van melk naar vast voedsel leidt vaak tot diarree.

Moeder varken staat in Nederland vastgeklemd tussen ijzeren stangen. Dit wordt een kraamkooi genoemd. Ze kan haar biggen wel te drinken geven, maar niet opvoeden. In landen als Zwitserland en Zweden zijn deze kraamkooien verboden.

Na de scheiding zijn de moederloze biggen een periode angstig, agressief en passief. Een blijvende gedragsverandering van de vroege scheiding van de moeder is stangbijten.

De jonge biggen worden bij elkaar in een hok gezet. In de hokken gaan de biggen op zoek naar tepels. De biggen drukken hun neus tegen de buik van andere biggen. Dit leidt tot wonden.

 

Bronnen: Varkens in Nood, Levende Have, Wakker Dier, Compassion of World Farming, Animal Rights, Pluimveeweb, Kippen in Nederland.

VEGAN ETEN VOOR DIEREN

Het produceren van vlees, vis, eieren en melk veroorzaakt dierenleed.
Meer over dierenleed in de vee-industrie:

 

DOOD

Geslacht, gedood of vroegtijdig sterven.

WAARDELOOS

Geld, of je leven.